Shiatsu Massaging Neck Cushion

Shiatsu Massaging Neck Cushion

Roll over image to zoom

Shiatsu Massaging Neck Cushion

Sold by Sears

$49.99

$1.00 Cashback


 

Product Information

Product Information

Shiatsu Massaging Neck Cushion

MASSAGER SHIATSU NECK